• 60 dagers angrerett
  • Sendes innen 2-3 arb.dager
  • Sikker handel
  • Laveste ordreverdi er 200 kr

Mine favoritter

Henter flere produkter

Bærekraftig utvikling

Hööks' ansvar

Hööks har vareleverandører både i Europa og i andre deler av verden. Det er for at vi skal kunne gi kundene våre den beste kombinasjonen av kvalitet, pris og service.

Sosiale spørsmål, arbeidsmiljø og miljø er svært viktig for oss hos Hööks, og dette er noe vi jobber aktivt med i det daglige arbeidet. Vi spør oss ofte om hva mer vi kan gjøre for å bli bedre. Vi arbeider med spørsmål innen flere områder og tar hensyn til dette i hele prosessen vår, fra idé til ferdig produkt.

Målet til Hööks er å stadig bli bedre innen området, skape bedre arbeidsforhold sammen med leverandørene våre og bidra til å forbedre levestandarden i de aktuelle hjemlandene gjennom handel.

Design og innkjøp

Design og innkjøp er en viktig del av hvor stor påvirkning virksomheten til Hööks har på mennesker og miljø gjennom hele verdikjeden. Derfor etterstreber vi å gjøre så gode valg som mulig allerede tidlig i produktutviklingsprosessen.

De innkjøpsansvarlige hos Hööks bruker mye tid på å finne leverandører som oppfyller miljø- og kvalitetskravene våre. Produktene våre brukes av mange mennesker, og markedet vårt omfatter alle, også fremtidige, generasjoner. Derfor stiller vi høye krav til kvalitet når vi velger materialer og leverandører. Vi tester produktene våre selv for å sikre at de oppfyller kravene vi stiller når det kommer til funksjon, kvalitet og produktsikkerhet.

Arbeidsmiljø

Sosialt ansvar er en grunnleggende verdi for hele virksomheten til Hööks, og vi stiller høye krav til etikk og moral hos alle leverandørene våre. Vi vil kunne forsikre oss om at produktene vi selger er fremstilt med respekt for mennesker, miljø og menneskerettigheter. Vi følger opp alle eventuelle uregelmessigheter hos leverandørene våre for å forsikre oss om at de oppfyller kravene våre. Hvis det oppdages brudd i systemet, gjør vi alt vi kan for å rette opp i disse og for å unngå at dette skal skje igjen.

Vi jobber for å bygge langsiktige relasjoner og samarbeide med leverandørene våre for å sikre gode arbeidsmiljøforhold.

Amfori – BSCI

For å prioritere og fokusere enda bedre på det sosiale ansvaret vårt er Hööks medlem av Amfori – Business Social Compliance Initiative, BSCI. Amfori-BSCI er et europeisk foretakssamarbeid med over 2000 tilknyttede selskaper. Alle følger de samme etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene baserer seg på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, barnekonvensjonen, International Labour Organisations og ILOs grunnkonvensjoner, og samtlige medlemmer forplikter seg til å implementere disse i leverandørkjedene sine. Som medlem av Amfori-BSCI får vi tilgang til ulike verktøy og plattformer som bidrar til at vi kan hjelpe leverandørene våre med å skape en mer bærekraftig arbeidsplass.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amfori-BSCI, kan du gå til: www.amfori.org.

Oppfølging

Vi følger opp leverandørene våre gjennom arbeidet vårt med Amfori-BSCI samt gjennom faste leverandørvurderinger og leverandørbesøk.

I India samarbeider vi med et foretak som gjennomfører kvalitetskontroller, gransker og vurderer både gamle og nye leverandører. Hver måned besøker vi flere av leverandørene våre, og hver bestilling kontrolleres før den forlater fabrikken.

Vi stiller høye krav til leverandørene våre, og dersom vi skulle oppdage at noen av leverandørene ikke følger kravene våre og heller ikke er forberedt på å gjennomføre tiltak for å endre produksjonen, kan vi velge å avbryte samarbeidet. Målet vårt er dog å hele tiden bli bedre, skape bedre forhold på arbeidsplassene sammen med leverandørene våre og bidra til en bedre levestandard i produksjonslandene våre gjennom handel.

Håndtering av kjemikalier

Hööks retningslinjer for kjemikalier følger internasjonale lovverk, EU-lover og nasjonal lovgivning. I tillegg følger vi også frivillige begrensninger. Vi ønsker å begrense og kontrollere bruken av farlige kjemikalier fordi vi vet at de kan påvirke både helse og miljø på en negativ måte.

For å kunne kontrollere og forstå kjemikalieinnholdet i produktene våre bedre, jobber vi med et verktøy der vi kartlegger de ulike bestanddelene i produktene og de respektive risikokjemikaliene. Det gjør det enklere for både oss og leverandørene våre å fokusere på de kjemikaliene som er relevante for hvert produkt.

Hööks er medlem av Kjemikaliegruppen. Her diskuteres bruk av kjemikalier både i produksjonsprosesser og i produkter. Gjennom faste møter får vi oppdatert informasjon slik at vi kan tilpasse oss og følge gjeldende lover og regler. Samtidig blir vi enda bedre og kan redusere miljøpåvirkningen vår.

På oppdrag fra oss gjennomfører leverandørene våre kjemiske tester av materialene som brukes i produktene våre. Vi tar også jevnlige stikkprøver av produktene våre på RISE i Sverige, for å kontrollere at de ikke inneholder noen farlige kjemikalier og følger gjeldende lovverk.

Fluorkarboner

Hööks velger å benytte seg av fluorkarbonfrie overflatebehandlinger på alle produkter. Fluorkarboner har tradisjonelt sett blitt brukt for sin gode evne til å avvise vann og smuss. Imidlertid er dette en gruppe stoffer som er svært vanskelige å bryte ned, hormonforstyrrende og mistenkt kreftfremkallende, noe som har ført til at Hööks ikke ønsker bruke dette i produktene.

Biocider

Hööks bruker ikke biocider, såkalte antibakterielle behandlinger, i sine egne produkter. Biocider fjerner bakterier som forårsaker dårlig lukt, men dreper også andre bakterier som er bra for oss. Antibakterielle behandlinger reduseres gradvis gjennom vask og bruk, og til slutt havner de i miljøet vårt der de kan forårsake skade.

Beskyttelse av dyr

Ambisjonen til Hööks er at produkter med animalsk opphav skal komme fra dyr som har levd under gode forhold med hensyn til fysisk og psykisk trivsel. Alle leverandører skal følge internasjonale og nasjonale lovverk om dyrevelferd. Vi jobber hele tiden med å forbedre sporbarheten i verdikjeden vår, slik at vi skal kunne finne forbedringsmuligheter hos leverandørene våre.

  • Hööks er medlem av Fur Free Alliance, og vi bruker ikke ekte pels. Skinnet vi bruker er et restprodukt fra matvareindustrien.
  • Hööks godtar ikke mulesing. Ulleverandører må legge frem et gyldig sertifikat som bekrefter at ullen er mulesingfri.
  • Hööks har en restriktiv holdning til bruk av dun og fjær. Dersom vi skulle bruke dette i noen av produktene våre, godtar vi kun dun som er sertifisert av Responsible Down Standard, RDS. Det innebærer blant annet at vi ikke godtar at dunet plukkes fra levende fugler eller at fuglene tvangsfôres, og at dunet er et restprodukt fra matvareindustrien.

Lokal bærekraft

Vi mener det er viktig å fortsette arbeidet med bærekraft, også lokalt. Her jobber vi for eksempel med:

  • Kildesortering og gjenvinning av papp, plast, metall m.m. via FTI.
  • Bytte av belysning til LED på hele hovedkontoret, andre kontorer og lagerlokaler. Fortløpende bytte til LED i butikker. Alle nye butikker utstyres med LED-belysning fra begynnelsen av.
  • Vi utdanner våre ansatte innen samfunnsansvar ved hjelp av eksterne foretak og konsulenter som er eksperter innen området.

Gjennom arbeidet med disse spørsmålene håper vi også at vi kan inspirere kolleger og konkurrenter innen hestebransjen til å jobbe mer med bærekraftighet og samfunnsansvar.

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i bærekraftsrapporten for 2023:
Les mer om vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold her Åpenhetsloven:
BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.