Hööks retningslinjer for personvern

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Hööks Hästsport AB (Hööks eller vi), org. nr. 556158-2213, samler inn, bruker, formidler og lagrer personopplysninger.

1.1 Retningslinjene for personvern gjelder når Hööks tilbyr varer og tjenester i forbindelse med kjøp og annen kontakt med Hööks, for eksempel besøk på nettsiden.

1.2 Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene for personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles på en sikker måte og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.3 Vær oppmerksom på at retningslinjene for personvern ikke gjelder personopplysninger du oppgir til noen av våre samarbeidspartnere (for eksempel ved å klikke på en kobling til en av våre partnere i forbindelse med et tilbud). Vi tar intet ansvar for våre samarbeidspartneres behandling av personopplysninger.

2. Behandlingsansvarlig

Hööks Hästsport AB, org nr 556158-2213, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og har med det ansvaret for at slik behandling skjer i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal besøke nettstedet vårt, kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for informasjon, må vi samle inn og behandle dine personopplysninger.

3.2 Vi samler inn og behandler dine personopplysninger når du gjennomfører et kjøp på Hööks nettsted, i våre butikker når du er medlem av kundeklubben, bruker Hööks kundestøtte, besøker Hööks nettside eller når du har kontakt med Hööks på andre måter. Opplysningene som er innhentet fra deg, er nødvendig for å inngå en avtale med Hööks og for å gjøre det mulig for Hööks å tilby sine tjenester og tilbud.

3.3 For at vi skal kunne ha korrekte adresseopplysninger om deg oppdaterer vi disse automatisk via tredjepartstjeenster for adresseoppdatering. For dette formålet bruker vi ditt personnummer for å sikre at vi har din nyeste adresse (vesentlig grunn).

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde hos Hööks

De personopplysninger vi samler inn og behandler om deg i egenskap av å være kunde er:

 • Navn
 • Identifikasjonsnummer (personnummer og/eller kundenummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalingsdetaljer, informasjon om valgt betalingsmåte og betalingshistorikk
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av Hööks nettside
 • Stedsinformasjon fra dine mobile enheter, f.eks. mobiltelefon eller nettbrett
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Spesifiserte kundevalg for dine produkter og tjenester
 • Saksrelatert korrespondanse (f.eks. personopplysninger du gir ved kontakt med vår kundeservice)

4.2 Personopplysninger vi samler inn fra andre kilder

I tillegg til personopplysninger du sender til oss eller som vi har samlet inn basert på hvordan du bruker tjenestene våre eller basert på dine kjøp, kan vi også samle inn personopplysninger fra andre kilder. Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg og fra hvilke kilder vi har hentet inn dine opplysninger, kan du se i tabellen nedenfor.

Kilde for innsamlingType personopplysninger
Offentlige adresseregistre eller opplysningsselskaperDin folkeregistrerte adresse og telefonnummer
Kredittvurderingsbyråer, banker eller opplysningsselskaperKredittverdighet
Sosiale medierDine publiserte bilder eller kommentarer5. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

5.1 For deg som er kunde av Hööks

Hööks behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsaklig behandler vi dine personopplysninger med formål å:

 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapsloven
 • Overholde våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel gjennomføring av kjøp og garantier
 • Administrer ditt kundeforhold og kunne yte våre tjenester
 • Produktansvar og produktsikkerhett
 • For å kunne administrere medlemskapet ditt i Hööks & Friends i henhold til våre vilkår og betingelser (kundeklubb)
 • Opprettholde korrekt og oppdatert kundeinformasjon
 • Muliggjøre generell kundebehandling og kundeservice, for eksempel å svare på spørsmål og korrigere feilaktige data
 • Gi informasjon og direkte markedsføring via post, e-post, SMS/MMS og telefon
 • Gi relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nettet
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner
 • Forhindre svindel

Opplysningene kan også danne grunnlag for Hööks markeds- og kundeanalyser, statistikk, forretningsoppfølging og metodeutvikling knyttet til kjøp av varer og tjenester.

6. Juridisk grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger

Eksempel på hvordan vi behandler dine opplysninger for formålet:
 • Vi registrerer ditt medlemskap i vårt system.
 • Vi bekrefter din identitet og alder.
 • Vi administrerer din betaling.
 • Vi administrerer og kommuniserer med deg i tilfelle spørsmål angående dine kjøp.
 • Vi sender bonuskuponger, fordeler, tilbud og annen kommunikasjon som vi har forpliktet oss til å sende i henhold til våre medlemsvilkår.
Formålet til og hvorfor vi behandler dine opplysninger:Juridisk grunnlag vi støtter vå behandling på:
For å markedsføre vårt selskap, våre produkter og tjenesterLegitim interesse
For å kunne administrere ditt medlemskap i kundeklubbMedlemsavtalen vi har inngått med deg
For å administrere og levere våre varerOppfyllelse av avtale om kjøp
For å sikre at lovkravene overholdes, for eksempel regnskapslovenJuridisk forpliktelse

7. Hvor lenge sparer vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger spares så lenge det er et behov for å spare dem for å oppfylle de formål som oppgiftene ble samlet inn for, i tillegg til hva som ble avtalt. Deretter slettes dine kundeopplysninger.

8. Hvem formidler vi dine personopplysninger til?

8.1 Hööks kan om nødvendig gi dine opplysninger til tredjeparter, slik som Hööks konsernselskap og personopplysningsrådgivere (partene som håndterer data for oss og i samsvar med gjeldende regler). Hööks kan også gi dine opplysninger til selskaper som tilbyr adresseoppdateringstjenester for å sikre at vi har riktig adresseinformasjon for deg.

8.2 Personopplysninger kan også formidles av Hööks dersom det er nødvendig å overholde gjeldende lovkrav eller myndighetskrav, for å ivareta Hööks juridiske interesser eller for å oppdage, forhindre eller være oppmerksom på svindel og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

8.3 Vi kommer ikke til å formidle dine personopplysninger til annen tredjepart enn de ovenfor, med mindre vi har din tillatelse til det.

8.4 Hvis hele eller delar av vår virksomhet selges eller integreres med annen virksomhet kan dine personopplysninger formidles til våre rådgivere, eventuelle kjøpere og deres rådgivere.

9. Tredjelandsoverføringer

Noen ganger må vi kanskje overføre dine personopplysninger til USA. Dette kan være når vi formidler dine opplysninger til andre selskaper i samsvar med punkt 9. Vi gir formidler bare dine personopplysninger til et tredjeland dersom det finnes tilstrekkelige garantier for at dine personopplysninger håndteres på en god måte.

For å beskytte dine personopplysninger når vi overfører dem, har vi derfor kontrollert at mottakeren har blitt sertifisert for å overholde prinsippene i Privacy Shield. Du kan få en kopi av sikringstiltakene ved å kontakte oss.

10. Endring av retningslinjer for personvern

Hööks har rett til å når som helst endre retningslinjene for personvern. Dette meddeles på vår nettside og i våre butikker. Hvis vi gjør betydelige endringer, vil vi varsle deg før de trer i kraft. Hvis du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med Hööks.

11. Beskyttelsen av dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Hööks har derfor tatt tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Opplysninger om kunder spares eksempelvis på server i et sikkert miljø og i en database som er beskyttet gjennom autorisasjonsadministrasjon og brannmur. For kortkjøp samarbeider vi med en autorisert betalingsagent som hjelper oss med å sjekke direkte med banken din om kortet er gyldig for kjøp. All informasjon sendes i kryptert form via en sikker tilkobling, og Hööks lagrer ikke kortopplysningene dine. Betalingsagenten vår behandler dine kortopplysninger i samsvar med den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS. Dette innebærer at sikkerheten er svært høy.

12. Dine rettigheter

12.1 Hööks er ansvarlig for at behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

12.2 Hööks vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere informasjon som er funnet å være feil eller ufullstendig.

12.3 Du har blant annet rett til å kreve

a. Tilgang til dine personopplysninger. Dette betyr at du har rett til å be om registeropplysninger når som helst (gratis én gang i året) om personopplysninger vi har om deg.

b. Korrigering av dine personopplysninger. Vi vil på din forespørsel rette opp feil eller ufullstendig informasjon vi behandler om deg så raskt som mulig.

c. Sletting av dine personopplysninger. Dette betyr at du har rett til å kreve at dine personopplysningert slettes dersom de f.eks. ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn. Det kan imidlertid være juridiske krav som gjør at vi ikke umiddelbart kan slette dine personopplysninger i for eksempel regnskaps- og skattelovgivning. Vi vil deretter avslutte behandlingen som er gjøres for andre formål enn å overholde lovgivningen.

d. Begrensning av behandlingen. Dette betyr at dine personopplysninger merkes slik at de bare kan behandles for bestemte avgrensede formål.

12.4 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer retten til, under visse forutsetninger, å gjøre utdrag av og overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig i et allment brukt og maskinlesbart format.

12.5 Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å kontakte oss. Når vi har mottatt din innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for slike markedsføringsformål.

12.6 Du har rett til å fremsette eventuelle klager vedrørende behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

13. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin ved å besøke en nettside. Det brukes for å gjøre surfingen din smidig. Informasjonskapsler inneholder ingen personopplysninger, men informasjonen i tekstfilene består av bokstaver og tall. Selv om hver informasjonskapsel har et unikt koordinasjonsnummer, kan vi ikke se noen personopplysninger om deg, som for eksempel ditt navn eller din IP-adresse, basert på informasjonskapslene vi samler inn. Det betyr med andre ord pseudonymiserte opplysninger, og vi bruker ikke informasjonen på en måte som gjør at vi kan kombinere dine personopplysninger med informasjonskapselene.

Det finnes også ulike typer informasjonskapsler

 • Øktinformasjonskaper spares midlertidig på din datamaskin når du besøker vår nettside, og fjernes så fort du stenger ned nettleseren din
 • Permanente informasjonskapsler blir værende på din datamaskin til du fjerner dem
 • Førsteparts informasjonskapsler plasseres på din datamaskin av oss i forbindelse med at du surfer på nettsiden vår
 • Tredjeparts informasjonskapsler som et annet selskap har plassert på din datamaskin (det er tredjeparts informasjonskapsler som gjør at du blant annet ser annonser for produkter du tidligere har klikket på eller søkt etter)

Informasjonskapsler kan også brukes for å analysere hvilke søk du har gjort og hvilke sider du har besøkt på hooks.se. Denne sammenstillinger viser et generelt søke- og atferdsmønster. Analysene kan senere danne grunnlag for vår markedsføring ved besøk på vår og andre nettsider. Lagrede informasjonskapsler brukes eksempelvis med det formål å gi deg tilpasset og relevant informasjon, og en så personlig handleopplevelse som mulig. For dette formål bruker vi en kommersiell tredjeparts aktør for å tilpasset og gjøre innholdet i vår kommunikasjon mer relevant og interessant for deg.

Informasjonskapsler kan også brukes for å gjøre besøket ditt hos oss bedre. Vil du vite mer om informasjonskapsler anbefaler vi deg å lese Post- och telestyrelsens nettside, pts.se.

Du kan alltid endre dine nettleserinnstillinger eller enhetsinnstillinger for bruken og omfanget av informasjonskapsler. Klikk deg inn på innstillingene for din nettleser eller enhet for å finne ut mer om hvordan du endrer dine innstillinger for informasjonskapsler. I dine innstillinger kan du blokkere alle informasjonskapsler, men du kan også velge å bare godta førsteparts informasjonskapsler eller velge å slette informasjonskapsler når du lukker din nettleser. Husk at å endre innstillingene kan føre til at vår nettbutikk og andre tjenester ikke fungerer på rett måte.

14. Kontaktopplysninger

Nøl ikke med å kontakte oss om du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller utøvelse av noen av dine rettigheter. Våre kontaktopplysninger finner du nedenfor:

Hööks Hestesport AS
Postboks 54
2021 Skedsmokorset

E-post: no.info@hooks.se
Telefon: 23 65 36 40


Oppdatert 25.05.2018