• 60 dagers angrerett
  • Sendes innen 2-3 arb.dager
  • Sikker handel
  • Laveste ordreverdi er 200 kr

Mine favoritter

Henter flere produkter

Vårt ansvar

Sosiale spørsmål og arbeidsmiljø er veldig viktig for oss i Hööks, og det er noe vi jobber aktivt med. Vi spør oss stadig hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Vi følger opp alle eventuelle uregelmessigheter med leverandørene våre for å forsikre oss om at de oppfyller kravene våre. Hvis det finnes brister i systemet, gjør vi det vi kan for å rette opp i dem.

Hööks' forretningsidé er å selge og produsere produkter av god kvalitet som kundene trenger. Innkjøperne våre bruker mye tid på å finne leverandører som oppfyller miljø- og kvalitetskravene våre. Produktene vi selger, brukes av mange mennesker. Markedet vårt omfatter alle – også fremtidige generasjoner. Derfor er det naturlig for oss å arbeide innenfor rammene for bærekraftig utvikling, der miljømessige så vel som sosiale hensyn er en forutsetning for en langsiktig økonomisk utvikling.

Sosialt ansvar er en grunnleggende verdi i Hööks' virksomhet, og vi stiller høye krav til alle leverandørers etikk og moral. Vi vil kunne forsikre kunden om at produktene vi selger, er fremstilt under lovlige arbeidsforhold og med respekt for mennesker og menneskerettighetene.

Leverandørene er ansvarlige for at fremstillingen av produktene i egen produksjon og i underleverandørers produksjon skjer i henhold til FNs menneskerettighetskonvensjon, FNs barnekonvensjon og ILOs konvensjoner om arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet samt at leverandørene i hele sin virksomhet følger lovene i sine respektive land. Hööks vil forsikre seg om at ingen fratas sine grunnleggende menneskerettigheter eller lider fysisk eller psykisk skade. Vi aksepterer altså ikke f.eks. barnearbeid, farlige arbeidsmiljøer eller urimelige arbeidsforhold. Disse retningslinjene og fler er dokumentert i de etiske retningslinjene våre, Hööks' Code of Conduct, som leverandørene våre må godkjenne og undertegne.

Hööks er medlem i den svenske Kemikaliegruppen, der både produksjonsprosesser og kjemikalier i produkter diskuteres. Her jobber vi også med å bli bedre med hensyn til miljøspørsmål, ikke bare i bransjen, men også i de ulike produksjonslandene. Vi har skrevet under på en avtale med det svenske forskningskonsernet Swerea/IVF, der vi tar stikkprøver av produktene våre for å sikre at de ikke inneholder farlige kjemikalier i henhold til gjeldende lovgivning som REACH- og POP-forskriftene. Hööks har også skrevet under på en avtale med svenske Djurens Rätt (dyrenes rettigheter) om "Fake fur" – det betyr at vi ikke bruker ekte pels, og at alt skinn vi bruker, er restprodukter fra matproduksjon.

Til tross for at vi stiller høye krav til leverandørene våre, kan vi naturligvis ikke garantere at samtlige leverandører alltid oppfyller kravene våre. Vi kan bryte samarbeidet hvis vi får kjennskap til at leverandørene ikke oppfyller kravene fullt ut, og heller ikke ønsker å iverksette tiltak for å endre produksjonsprosessen sin. Vår målsetning er imidlertid å bli stadig bedre og samarbeide med leverandørene våre om å skape bedre forhold på arbeidsplassen deres. Gjennom handel kan vi bidra til bedre levestandard i de aktuelle landene.

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.