Kjøpsinformasjon

Bakgrunn

Hööks Hestesport er Skandinavias ledende foretak i sin bransje. Foretaket selger alt til hest og rytter og dessuten hundeprodukter. Salg skjer via distansehandel og egne butikker i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

For å registrere en kundekonto hos oss, søke om kreditt eller kjøpe produkt(er) gjennom vår nettside må du være over 18 år. Hvis du er under 18 år må du ha foresattes tillatelse.

Priser

Samtlige priser er i norske kroner og inkluderer gjeldene moms, for anledning 25 %. Ved postoppkrav tilkommer Postens postoppkravsavgift på 50 kr og på bestillinger under 700 kr kommer fraktavgift på 49 kr i tillegg, se mer informasjon nedenfor.

Vi ekspederer ikke ordre under 200 kr, dette gjelder også restordre. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Klarna Checkout

Klarna Checkout gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nett. Gjennom å besvare et par spørsmål identifiserer du deg enkelt og du kan velge den betalingsmetoden som passer deg best.

En finesse med Klarna Checkout er at vi skiller på kjøp og betaling. Først bekrefter du ditt kjøp og deretter velger du hvordan du vil betale. Betalingsmåtene som kan komme til å tillbys er faktura, delbetaling, kortbetaling eller bankoverføring. Alle er like sikre. 

Ved å gi eller etterspørre informasjon i Klarna Checkout, godtar du våre vilkår for bruk og vår bruk av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Klarna Checkout Brukervilkår

Ved å bruke Klarna Checkout, samtykker du i Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", forhold som beskrevet nedenfor, inkludert eventuelle vedlegg eller annet materiale som det henvises til ("Vilkårene"). Fra og med at du gir eller ber om informasjon begynner du å bruke Klarna Checkout. Derigjennom samtykker du også i vår bruk av dine personopplysninger, inkludert muligheten for å overføre opplysningene til tredjepart eller for behandling utenfor EU / EØS. For å kunne bruke Klarna Checkout, må du være minst 15 år.

Identifikasjon, tilpasning og risikovurdering
For trygt å kunne identifisere deg og hindre uautorisert bruk eller misbruk av Klarna Checkout, og for å oppfylle kravene i henhold til god kredittformidling må Klarna verifisere din identitet. Klarna innhenter ytterligere informasjon som fødselsnummer, navn og adresse, valg av kredittalternativer, samt kredittinformasjon fra ulike leverandører. Klarna benytter også den informasjonen som du kan ha liggende fra tidligere kjøp, offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon på internett om hvordan du har oppfylt våre betalingsbetingelser, for å foreta en risikovurdering. Klarna Checkout justerer automatisk risikovurderingen, og dermed også utformingen av tjenesten, hver gang du bruker tjenesten, og du trenger ikke å oppgi mer informasjon enn nødvendig. I noen tilfeller vises din tidligere angitte og av Klarna godkjente adresse så snart du har oppgitt din e-postadresse og postnummer. Den godkjente adresse får kun anvendelse for å forhåndsutfylle adresseopplysningene i direkte forbindelse med ditt kjøp. Ved å fullføre kjøpet, bekrefter du din identitet og riktig leveringsadresse.

Betaling, gebyrer
Klarna Checkout viser de betalingsmåter som kan tilbys til deg. Gjeldende betalingsalternativer som i dag kan tilbys av Klarna Checkout er faktura, kontokreditt, kredittkort eller direkte betaling via bank. Faktura ligger som standard betalingsmåte der det er mulig. Ved betaling med faktura gjelder Klarnas til enhver tid gjeldende fakturavilkår: 14 dagers kreditt. Ved for sen betaling purregebyr i henhold til inkassoforskriftens satser samt den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Det koster ingenting å bruke Klarna Checkout. Eventuelle skatter og/eller gebyrer kan tilkomme gjennom den valgte betalingsmåte, se nærmere individuelle vilkår for betaling for varen du velger. Klarna kan til enhver tid legge til eller fjerne en eller flere betalingsmåter av de som tilbys i Klarna Checkout.

Når du sluttfører et kjøp via Klarna Checkout inngår du og Klarna en avtale der Klarna bl.a. garanterer at du ikke behøver å betale dersom du ikke får dine varer. Klarna erstatter samtidig butikken for det du har handlet og overtar dermed retten til å få betalt. Uansett hvilket betalingsalternativ du velger, så går din betaling til å regulere Klarnas krav.

Bruk
Klarna eier alle rettigheter til Klarna Checkout. Som bruker, kan du bare bruke tjenesten som anvist for å utføre kjøp, inntil videre og i samsvar med Vilkårene. Dersom du tidligere har handlet med Klarna Checkout og oppgitt adressen din, kommer denne til å fylles ut automatisk så snart du har oppgitt e-postadressen og postnummeret ditt. Du kan angre på denne funksjonen direkte i Klarna Checkout, eller ved å sende en e-post til personvern@klarna.no når helst du ønsker det.

Erklæring
Du erklærer at all informasjon du gir er korrekt og din egen, og at du kan inngå avtaler fritt og uten verge, bobestyrer eller annen persons samtykke.

Hvis du benytter tjenesten på vegne av en juridisk person, garanterer du også at du har myndighet til å inngå denne avtalen og aksepterer Vilkårene i sin helhet på vegne av den juridiske personen. Ved å oppgi personlig informasjon på vegne av andre personer, bekrefter du at du også har samtykke til å oppgi slike data, og at opplysningene kan brukes til de formål og på de måter som er beskrevet i disse Vilkårene.

Misbruk
Bruk av data som ikke er dineeller som du av andre grunner ikke har rett til å bruke, samt annen bruk av Klarna Checkout som ikke er tiltenkt, vil av Klarna bli ansett som misbruk. All informasjon knyttet til misbruk eller mistanke om misbruk av Klarna Checkout, for eksempel ved å gi feilaktig eller villedende informasjon, lagres og brukes for fremtidige risikovurderinger og for å beskytte de involverte partene. Brukeren blokkeres fra ytterligere mulighet til å bruke Klarna Checkout. Din overholdelse av Vilkårene og individuelle betalingsbetingelser for Klarnas tjenester påvirker også risikovurderingen ved bruk av Klarna Checkout og dermed din mulighet til å gjøre bruk av alle betalingsmåter.

Personvern
Klarna og våre samarbeidspartnere vil behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg en enklere betalingstjeneste via Klarna Checkout og for å forenkle betalingsprosessen neste gang du bruker Klarnas tjenester. Klarna bruker personopplysninger for det formål å sikre din identitet, administrere kundeforhold, hindre misbruk eller utnyttelse av betalingstjenester, utføre kundeanalyser, kredittvurdering, risikoanalyser, risikostyring, forretningsutvikling, kommersielle- og markedsføringsformål for egen del og for våre spesielt utvalgte partnere, og til å overholde gjeldende regulatoriske krav for øvrig. Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Følgende er eksempler på personopplysninger som Klarna behandler:

  1. Kontaktinformasjon - navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer m.m..
  2. Fødselsnummer
  3. Betalingsinformasjon - kortnummer, fakturainformasjon, m.m
  4. Finansiell informasjon - for eksempel informasjon om inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger (anvendes i de tilfeller det blir foretatt en kredittvurdering)
  5. Artikkelinformasjon - informasjon vedrørende de kjøp som blir gjort
  6. Historisk informasjon – informasjon om tidligere kjøp, hvordan du tidligere har overholdt vilkårene for betaling, eventuelle avslag m.m
  7. Informasjon om din datamaskin/enhet - IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger m.m.
  8. Allment tilgjengelig informasjon på internett

Fødselsnummer brukes til identifisering og som kundenummer ved kundehåndteringsformål i Klarnas system. Om du tidligere har brukt Klarna kan det finnes tidligere lagret informasjon om deg, for eksempel kundehåndtering, dokumentasjonskrav eller lignende autoriserte formål. Klarna kommer til å anvende eventuell slik informasjon for å sikkerstille din identitet og forenkle din anvendelse av Klarna Checkout. Klarna kan også bruke elektronisk kommunikasjon (f.eks kommunikasjon via SMS og e-post) i kontakten med deg. Klarna kan gi informasjon til andre selskaper innenfor Klarna-gruppen, som da også kan bruke informasjonen på den måten og til de formål som beskrevet her. Av administrative formål, kan informasjonen også gjøres kjent for den e-handler/nettbutikk hvor du gjorde kjøpet og til våre spesielt utvalgte partnere for kundeanalyse og markedsføring. Videre kan informasjon gis videre i forbindelse med overføring av fordringer til inkassoforetak eller tilsvarende. Informasjonen kan også overføres til behandling utenfor EU/EØS-området til en stat som ikke har samme nivå på beskyttelse av personopplysninger. Klarna verner om personopplysninger og vil iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene. Du har rett til en gang per år å gi en skriftlig anmodning om tilgang til informasjonen som berører deg. Du har også rett til å korrigere feilaktige opplysninger og velge å ikke motta ytterligere markedskommunikasjon. Klarna AB (publ) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og svensk lov gjelder for den behandlingen.

Se Klarnas Privacy Statement for en nærmere beskrivelse av Klarnas behandling av personopplysninger. Ytterligere innformasjon kan også innhentes gjennom å kontakte Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com. Ved å bruke Klarna Checkout, godtar du vår bruk av dine personopplysninger på den måten som er beskrevet her, inkludert eventuell overføring til et annet selskap eller land utenfor EU/EØS-området. Klarna kan også bruke dine opplysninger for elektronisk kommunikasjon i for eksempel markedsføring om du betaler gjennom Klarna konto. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke for disse formål ved å sende en e-post till Personvern[at]klarna.no.

Cookies
Klarna benytter cookies. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra Klarnas webserver og lagres av nettleseren din for å gi deg tilgang til ulike funksjoner. Klarna bruker cookies for eksempel for å tilpasse Klarna Checkout etter din person og for interne analyser av hvordan nettstedet vårt brukes. Cookies kan ikke skade din datamaskin. Se også Klarnas Informasjon om cookies for mer informasjon om hvordan Klarna bruker cookies.
Ved å bruke Klarna Checkout, godtar du vår bruk av cookies.

Endringer, tillegg og andre tjenester
Klarna endrer og utbedrer stadig sine tjenester og forbeholder seg retten til å endre Vilkårene for videre bruk av Klarna Checkout. Les derfor alltid gjennom Vilkårene før hvert nytt kjøp. For øvrige tjenester som Klarna tilbyr gjelder Klarnas til enhver tid gjeldende forhold og prislister på slike tjenester. Vilkår og prisliste er tilgjengelig på www.klarna.no. Om det viser seg at ett vilkår ikke er gjennomførbart skal dette ikke påvirke øvrige vilkår.

Lenker til eller fra andre nettsteder
Klarna godkjenner eller kontrollerer ikke noen tredjeparts nettside eller program, og vi er ikke ansvarlig for innholdet på disse. I den grad du benytter en slik nettside eller applikasjon/program fra tredjepart gjelder vilkårene for det området/programmet.

Ansvarsbegrensning, gjeldende lov og tvister
Utover det som følger av Vilkårene eller preseptoriske regler i forbrukerkjøpsloven er Klarna ikke under noen omstendighet ansvarlige for skader som direkte eller indirekte er forårsaket av bruk av Klarna Checkout. Norsk lov gjelder og eventuelle tvister skal behandles av norsk domstol. Ved klage kan forbruker henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Klager
Du kan sende inn skriftlig eller muntlig klage til Klarnas avdeling for konfliktløsning. Dette gjør du ved å benytte kontaktskjemaet på Klarnas hjemmeside,  www.klarna.com, https://www.klarna.com/customer-service/customer-service-mail-form eller vanlig postgang til Klarnas registrerte adresse (angi "Klage" på konvolutten). Skulle vi mot formodning ikke være i stand til å finne en løsning i forbindelse med klagen kan klagen sendes videre til den svenske nemnden for forbrukerklager (ARN). Klarna deltar i slike forhandlinger i henhold til selskapets lovpålagte forpliktelser. Du finner ytterligere informasjon om forutsetninger for klageadgang på ARNs nettside: http://arn.se/other-languages/english-what-is-arn/. Tvisten kan legges frem på alle offisielle EU-språk og sendes via ODR-plattformen til EU-kommisjonen. Tvisten vil deretter bli videresendt til ARN. Du finner ODR-plattformen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan også kontakte ARN på svensk ved hjelp av vanlig postgang eller ved personlig fremmøte på følgende adresse: Allmänna reklamationsnämnden, Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Besøksadresse: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Oppsigelse
Retten til å bruke Klarna Checkout vedvarer inntil en av partene sier opp avtalen. Slik oppsigelse har umiddelbar virkning, men påvirker ikke vilkår og forpliktelser for fullførte kjøp (ubetalte regninger, avgifter, m.m.), eller retten til å behandle personopplysninger på den måten som beskrevet ovenfor.

Gavekort

Gavekort utstedt av Hööks er gyldig i to år og kan brukes som betalingsmåte både i butikk og via distansehandel. Du kan bruke flere gavekort på samme kjøp

Du kan også bruke gavekortet som delbetaling hvis summen på gavekortet ikke dekker hele kjøpet. Når du validerer gavekortet velger du en kompletterende betalingsmåte for å betale den resterende summen. Skulle verdien på gavekortet overstige kjøpesummen finnes den resterende kjøpsverdien lagret på gavekortnummeret og kan brukes ved et senere tilfelle. Vi sender ikke ut nytt gavekort så det er fint og du noterer på kortet at en del av summen er brukt.

Leveranse og frakt

Du kan velge å få din ordre levert på tre ulike måter: Hööks-butikk, Posten-levering eller Bring-levering. Henter du din ordre i en av våre butikker er frakten gratis, i andre tilfeller tilkommer fraktavgift 49 kr på ordre under 700 kr. På ordre over 700 kr betaler vi frakten. For å handle på hooks.no må du være bosatt i Norge. Tenk på at du ved bestilling må oppgi samme navn som står på din legitimasjon, ellers kan du få problem med å hente ut pakken.

Hent pakken i Hööks-butikk
Hvis du bor i nærheten av en Hööks-butikk kan du hente din pakke der. Da kommer ingen ekstra utgifter til.

Bestill som vanlig via hooks.no. Når du går til kassen, velg en Hööks-butikk i nærheten av deg som leveringssted. Ved avhenting i butikk kan leveringstiden bli noe lenger. Når pakken kommer til butikken, blir du kontaktet via telefon. Du må vise legitimasjon når du henter pakken. Husk at du kontrollerer dine opplysninger slik at telefonnummer og mailadresse er riktig.

Leveranse med Posten eller Bring
Vi bruker Posten og Bring for distribusjon av pakken. Velger du dette alternativ, henter du pakken på utleveringssted nær deg. Fraktavgift tilkommer med 49 kr på ordre under 700 kr. Avgiften dras kun en gang pr bestilling, uansett antall pakker.

Bestill som vanlig via www.hooks.no. Når du går til kassen, velg Posten eller Bring og et utleveringssted som passer deg. Når pakken har kommet frem sender Posten en melding om hvor og når du kan hente den. Hvis du har oppgitt ditt mobilnummer, får du beskjed via SMS. Hvis vi ikke har ditt mobilnummer sendes en melding via e-post. Hvis vi verken har mobilnummer eller e-postadresse sendes en vanlig Post-melding. Ved å oppgi ditt mobilnummer får du en SMS-melding som går opptil 2 dager fortere enn en vanlig Post-melding.

Leveransetid

Hvis varen du har bestilt finnes på lager sender vi den vanligvis innen 1-2 arbeidsdager. Ved avhenting i butikk kan det ta litt lenger tid. I høysesongen (januar-februar og juli-august) kan det ta litt lengre tid. Posten/Brings leveringstid kommer i tillegg og den beror på hvor du bor i landet. Hvis beregnet leveringsdato flyttes kontakter vi deg omgående og informerer om årsaken til forsinkelsen og gir deg en ny beregnet leveringsdato. Du har da anledning til å heve kjøpet uten kostnader.

Delleveranser

Hvis en vare for øyeblikket ikke finnes på lager og dette resulterer i at din ordre blir delt i flere leveranser, sender vi din restordre uten ekstra fraktkostnad (gjelder vareverdi over 200 kr). Vil du ikke vente kan du selvfølgelig avbestille.

Restordre under 200 kr ekspederes ikke men vil da bli strøket fra din ordre. Reservasjonen på ditt bankkort for dette produktet slippes da tilbake.

Transportforsikring

Alle varer som sendes til deg er transportforsikret. Hvis du oppdager en skade på varen kontakt Hööks innen rimelig tid. For enklere håndtering anbefaler vi at du bruker "skademeldingen" som finnes trykt på baksiden av fakturaen. Vi står for transportrisikoen fra oss. Ved eventuelle returer, står du for transportrisikoen.

Ordrebekreftelse

Når du handler på www.hooks.no, får du først en foreløpig ordrebekreftelse. Når bestillingen din er behandlet og lagt inn i vårt ordrebehandlings-system, sendes en endelig ordrebekreftelse via e-post.

Hvis du åpner en konto på Mine sider, kan du når som helst se dine aktuelle og evt. tidligere bestillinger. Du kan også søke etter dine pakker via postens sporingstjeneste. OBS. Pakken skannes først inn på sitt eget kollinummer når den har ankommet Oslo postterminal. Dvs. står det at pakken er sendt og du ikke får sporet den opp, har ikke pakken ankommet Oslo ennå. For andre spørsmål, kontakt kundeservice.

Bytte og returer – 60 dagers angrerett

Du har 60 dagers åpent kjøp/angrefrist når du handler på www.hooks.no eller i våre butikker. På salgsvarer gjelder 14 dagers åpent kjøp/angrefrist. Hvis du ønsker kan du alltid bytte en vare som du har kjøpt på www.hooks.no i våre butikker eller omvendt. Tiden for angrefristen regnes fra når du har mottatt varen.

Hvis du vil returnere eller bytte din vare må du sende kvittering/faktura eller returseddelen (baksiden av følgeseddel) der du angir årsaken til returen. Tenk på at hvis de returnerte produktene skal kunne anses som ubrukte må de være i vesentlig uforandret stand. Når brukte varer returneres, vil det bli foretatt en verdivurdering av varen, og du vil få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket verdireduksjonen. Verdiforringelsen kan være helt opp til 100 % i det tilfellet varen ikke går å selge igjen.

Returadresse:
Hööks Hestesport AS
Postboks 54
2021 Skedsmokorset
E-post: no.info@hooks.se

Når du benytter angrefristen på en spesiell vare, betaler vi tilbake varens kjøpesum innen 14 dager fra du har gitt oss beskjed at du vil returnere, du betaler returfrakten. Benytter du angrefristen på hele ordren, betaler vi tilbake hele kjøpesummen, fraktkostnader og evt. andre kostnader, men du betaler returfrakten. Hvis du mottar en ny ordre i samband med byttet, tar vi ikke noe frakt-/ekspedisjonsgebyr. Bruk den forhåndstrykte returlappen. Returfrakten på d.d. 49 kr trekkes fra returverdien. Returer/bytte kan ta opptil 3 uker. Alle våre varer går å sende tilbake som postpakke eller lignende.
OBS! Uavhentede varer debiteres med 150 kr.

Reklamasjoner

Vil du reklamere på en vare kontakt i første omgang butikken der du kjøpte varen. Har du handlet via vår e-handel eller kundetjeneste, så kontakter du vår kundetjeneste på 800 84 845.

Du har rett til å reklamere en skadet eller feilaktig vare inne tre år, under forutsetning at varen var feilaktig ved leveringstilfellet. 2 måneder anses alltid som gyldig tid for reklamasjon. Vi oppmaner til å reklamere omgående etter at feilen oppdages. OBS! Dekken og andre artikler må være rene og tørre for å kunne behandles.

Hvis vi godkjenner reklamasjonen, så forbeholder vi oss retten til i første hånd å reparere varen, hvis ikke dette er mulig sender vi en ny vare. Skulle varen være slutt betaler vi tilbake kjøpesummen og de evnt fraktutgifter som du har hatt med reklamasjonen innen 14 dager. Tenk på at du må sende/ta med din kvittering for å kunne reklamere.

Som forbruker har du alltid rett til å henvende deg direkte til Hööks Hestesport AS for å få hjelp med reklamasjoner, angrerett eller annen hjelp som gjelder kjøp eller bestilling.
Mer informasjon om rettighetene dine som forbruker finner du på www.forbrukerradet.no.
Som forbruker har du også rett til å få en tvist med et foretak prøvd for en domstol hos Forbrukertvistutvalget, les mer på www.forbrukertvistutvalget.no.

Forbrukertvistutvalget har postadresse Forbrukertvistutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo.
Hööks Hestesport AS kommer til å medvirke i eventuelle alternative løsninger av tvister hos Forbrukertvistutvalget og følger Forbrukertvistutvalgets anbefalinger.

For alternativ løsing av tvister over nettet ved grenseoverskridende kjøp, finnes EU-kommisjonens plattform for alternativ løsing av tvister, http://ec.europa.eu/odr. Mer informasjon finnes også på Forbruker Europa, en del av Forbrukerrådet, www.forbrukereuropa.no.

Returadresse:
Hööks Hestesport AS
Postboks 54 2021
Skedsmokorset
E-post: no.info@hooks.se

Organisationsnummer: 975 822 427

Personopplysningen

Vi registrerer dine personopplysninger i den hensikt å kunne levere varen til deg. Personopplysningene registreres hos Hööks Hestesport AS. Når det samles inn personopplysninger via vår nettside, garanter vi at det alltid skjer etter din godkjenning, så du er informert om akkurat hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor. Vi lagrer eller sender ikke kundeopplysningen kryptert.

Opplysninger som gis via www.hooks.no, sendes ikke videre eller selges ikke på noen måte videre til en tredje part.

Som registrert hos Hööks Hesteport AS har du alltid rett til å protestere mot registreringen, og du har rett til å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du i henhold til Personvernloven, og spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til Hööks Hestesport AS på e-post til no.info@hooks.se.

Avtale

Alle avtaler mellom kunde og Hööks Hestesport AS inngås på norsk.

Vi tar forbehold om lokale avvik, trykkfeil og at varer kan bli utsolgt.