Rutiner ved håndtering av hest

rutiner vid hantering

Pass på å lær deg så mye som mulig om hvordan hester reagerer og hvorfor, da kan du lære deg å håndtere hesten på en sikker måte, og slik minske risikoen som at en ulykke kan skje.

Håndter hesten med respekt og på en sikker måte slik at dere får best utbytte av hverandre. Det finnes enkelte ting som man gjør så å si daglig. Gjør du disse på en sikker måte så skaper du et trygt og godt miljø for både deg og hesten.

Nedenfor er det noen tips om hvordan du trygt håndterer hesten og rir på en sikker måte;

  • Prat med hesten og gjør det oppmerksom på at du kommer før du går inn til den.
  • Ha det som vane alltid å leie hesten i grime og leietau (eventuelt hodelag), selv om du bare skal leie den fra boksen til stallgangen.
  • Hold stallgangen fri for utstyr og saker, og ikke la grimer som sitter fast i oppbindingskroken ligge igjen på stallgulvet. Risikoen er stor for å sette fast et bein i grimen.
  • Når du setter på et dekken på en hest, begynn alltid med spennene fremme ved bogen for så å spenne gjorder og eventuelle beinsnorer. Når du skal ta av dekkenet begynner du alltid med beinsnorene og fortsetter fremover.
  • Lær deg å bandasjere hestens bein slik at bandasjen ruller ut ifra hesten om den skulle løsne eller gå opp.
  • Når du skal leie hesten igjennom en dør, vær nøye med at det ikke finnes noe som hesten kan henge seg fast i. Gå alltid litt foran hesten gjennom døren slik at du ikke blir klemt.
  • Leier man flere hester samtidig, vær nøye med å holde en sikkerhetsavstand, minst en hestelengde.
  • Skal du ut å ri med din hest gi alltid beskjed om hvor du har tenkt til å ri, og ca når du tenker å være tilbake. Ha gjerne med deg din mobiltelefon.

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen