Å arbeide hesten i line

longering_tomkorning3

Å arbeide hesten i line eller tømmer er en bra måte å forberede den uinnridde hesten for ridning. Det er og et bra komplement til den daglige treningen for den utdannede hesten.

Har du aldri longert eller tømmekjørt en hest før, få hjelp av en erfaren person som kan instruere deg hvordan du skal gjøre det. Feil utført arbeid kan gjøre mer skade enn nytte. Foruten en erfaren medhjelper kan det være lurt å se noen av de DVD-filmene som finnes på markedet.

Longerer du hesten arbeider du kan i en line i en sirkel rundt deg. Du skal selv være plassert i midten, og dine armer skal ramme inn hesten som i en V, det du er den nederste spissen. Den ene hånden holder i linen som løper til hestens munn og den andre hånden holder pisken, som virker som en fremaddrivende mot hestens bakpart. Det er først og fremst din stemme som gir kommandoer og regulerer tempoet, pisken kan forsterke den fremaddrivemde eller sideførende hjelperen.

Før du begynner å longere skritter du frem hesten gjennom å leie den rundt like lenge som du varmer opp før en ridetime. Når du begynner å longere kan du varme opp hesten i trav før du spenner inn hesten med hjelpetøyler, se separat liste over hvilke hjelpetøyler du kan bruke. Om du så spenner inn hesten, gjør det gjerne i to steg. Dette er ekstra viktig for å minimere sjansen for panikk ved arbeid med unge og følsomme hester. Grunnen til at man spenner inn hesten er for at den skal få hjelp til å gå i rett form og balanse under arbeidsøkten. Veksle mellom høyre og venstre hånd slik at hesten får gå like mye på begge hender.

Tømmekjører du hesten bruker du tømmer så du kan regulere både hestens inn- og utside, noe som gjør det lettere å ramme inn hesten enn ved longering. Du kan arbeide hesten på rett og bøyd spor, samt sideførende bevegelser. Å tømmekjøre hesten krever dog mer trening og følsomhet enn når man longerer. Tømme påvirkning blir mye sterkere enn hva en longeringsline blir eller det tøylene blir ved ridning. Før du tømmekjører varmer du opp på samme måte som ved longering.

Tenk på å anvende så få kommandoer som mulig og vær konsekvent i alt arbeid.

Både longering og tømmekjøring skal skje på et sklisikkert underlag.

Tips til utstyr ved longering

 • Beskyttere på alle fire bein
 • Sal eller longeringgjord
 • Seleunderlag
 • Eventuell halereim
 • Hodelag eller kapsun
 • Longeringsline
 • Hjelpetøyler (se nedenfor)

Tips til utstyr ved tømmekjøring

 • Beskyttere på alle fire bein
 • Tømmekjøringsgjord
 • Seleunderlag
 • Eventuell halereim
 • Hodelag
 • Tømmer

Tips til utstyr til deg selv ved longering og tømmekjøring

 • Hjelm
 • Hansker
 • Longerings- /kjørepisk

Tips til hjelpetøyler og andre hjelpemidler ved longering

 • Chambon
 • Gogue
 • "Strikk"
 • Innspenningstøyler
 • Longeringssystem som skal hjelpe hesten å trampe bedre innunder seg og ikke legge for mye vekt på sin frempart.
 • Longeringshjelp, erstatter longeringsgjord og hjelpetøyler. Bomullstau som legges over ryggen og går mellom frembeina og festes i bittringene.

Spara

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen