Å leie hesten

leda_hasten3

All håndtering av hesten bør skje på en så sikker måte som mulig- både for deg og hesten. Når du skal leie hesten i stallen eller til og fra luftegården skal du enten bruke hodelag, hingstebitt eller grime og leietau. Leietauet må du aldri surre rundt hånden eller håndleddet da det kan skape stor skade om hesten blir redd og løper i vei.

Leier du hesten til luftegården så skal du gå innenfor gjerdet for så å vende hesten før du slipper den. Dette er for at du ikke skal bli sparket om hesten blir glad og sparket bakut idet den blir fri. Er det flere hester som skal slippes i samme luftegård så er det lurt om alle går inn med sine hester og vender de med hodet mot gjerdet med en luke med minst tre meter mellom hestene. Alle slipper sine hester samtidig.

Når du leier hesten inn eller ut gjennom en dør, for eksempel inn i stallen, så er det viktig at du passer på at hesten ikke kan sette seg fast i noe med dekkenet, salen eller selen. Hesten kan i så tilfelle få panikk og i verste fall dra med seg for eksempel en dør om det er dørhåndtaket den setter seg fast i.

Når du leier hesten til og fra ridebanen/ridehuset skal tøylene ikke henge over hestens hals, med unntak om hesten har på seg hjelpetøyler. Skal du leie hesten ut fra ridebanen og dere er flere i sammen, så gå med en avstand på ca en hestelengde i mellom dere.

Spara

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen