Hjelpetøyler

Iblant trenger vi litt ekstra hjelp og da kan en og annen hjelpetøyle komme vel til pass. Det er viktig ved bruk av hjelpetøyler at man får hjelp av en kyndig person.

Ved feil bruk kan hjelpetøyler gi mer skade enn nytte. Tenk også på at en hjelpetøyle oftest skal ses som et tilfeldig hjelpemiddel for å komme videre i utdannelsen, og ikke som en permanent del av utstyret. De fleste hjelpetøyler har til oppgave å få hesten til å senke nakken, høye ryggen og trampe under seg med bakbeina. Når hesten går i rett form skal hjelpetøylen slutte å innvirke. Derfor e det viktig at hjelpetøylen ikke er for kort og/eller for hardt spent.

Martingal

Martingal med løpende ringer brukes av hester som slår opp eller går veldig høyt med hodet. Det finnes noen enkle martingaler og det finnes de som kombineres med en brøste eller fortøy. Brøste eller fortøy hindrer at salen sklir bakover, som den kan gjøre på enkelte hester.

Når du skal begynne å tilpasse martingalen fester du den i salgjorden mellom frambeina og strekker opp ringene så de kommer ca i høyde med hestens hoftekul – det er kun en retningssnor og kan skille seg fra hest til hest. Når du siden sitter på hesten og har korte tøyler så skal det gå en rett linje fra din hånd til hestens munn, da er det rett lengde på martingalen. Ellers får du justere lengden slik at linjen blir rett. Det er viktig at tøylene har stoppere, som skal være plassert mellom bittringen og martingalringen. Dette for å hindre at martingalringen glir fram og fester seg i tøylespennen, som i sin tur kan lede til at hesten går overende.

Glidetøyler

Glidetøyler brukes ved ridning og er en hjelpetøyle som skal brukes med stor forsiktighet. Ved riktig bruk hjelper den hesten til å komme i rett from. Man fester den oftest i salgjorden mellom hestens frambein, men man kan også feste den på sidene nedenfor salen. Siden løper den gjennom bittringene til hånden. Man har samme tøylefatning som når man rir med kandar (doble tøyler).

Strikk/halsforlenger

Strikk kan brukes ved både ridning og longering. Den er elastisk og enklere å bruke enn glidetøyler. Den kan enten festes i salgjorden mellom frambeina eller på siden av hesten. Det er viktig at man ikke spenner den for hardt og den skal slutte å virke når hesten går i rett form.

Thidemanntøyle

Thidemanntøyle fungerer nesten som en glidetøyle, men med en tøyle. Den sitter nesten som martingalen. Siden løper to tøyler gjennom bittringene og så fester man dem med kroker i ringene på de spesielle tøylene som følger med.

Gogue

Gogue kan brukes ved både ridning og longering. Den påvirker hestens nakke gjennom trykk så at hesten søker seg fremover-nedover. Du fester gougen i gjorden mellom hestens frambein. Siden drar du linene gjennom ringene på det spesielle nakkestykket, som du fester på hodelaget, ned gjennom bittringene og tilbake til reimen som sitter festet i gjorden.

Chambon

Chambon brukes ved longering. Den påvirker hesten på samme måte som goguen, dvs trykket på nakken får hesten til å søke fremover-nedover. Chambonen festes i gjorden mellom hestens frambein. Siden løper linene opp gjennom ringene på det spesielle nakkestykket, som du fester på hodelaget, og festes siden i bittringene.

Innspenningstøyler

Innspenningstøyler brukes i flere varianter. Den vanligste er at man bruker dem ved longering. I begynnelsen av treningstimen kan du bruke dem litt løsere/for siden å korte dem litt. Det er veldig viktig at de er like lange.

Gresstøyler

Gresstøyler er et bra hjelpemiddel, fremfor alt til glupske eller rampete ponnier som gjerne drar ned hodet og på den måten prøver å bli kvitt sine ryttere. Tøylen festes i salen og løper siden gjennom ringene på det spesielle nakkestykket, som festes i hodelaget, og ned til bittringene. 

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen