Slik fungerer Back on Track

Alle Back on Tracks ledd- og muskelbeskyttere er produsert av funksjonstekstiler med varmereflekterende egenskaper. Tekstilene er en synergi mellom gammel kinesisk kunnskap og moderne vitenskapelig tekstilteknologi. Ved framstillingen av polyester- eller polypropylentrådene smeltes keramiske partikler inn i trådene.

De keramiske partiklene har den egenskapen at når de varmes opp av kroppsvarmen, utstråler de varme som så treffer kroppen. Varmen som reflekteres på denne måten, er en langbølget varmestråling som er det samme som langbølget infrarød stråling.

Det er godt belagt og dokumentert at langbølget infrarød varmestråling øker blodomløpet. Det økende blodomløpet i vevet løser opp muskelspenninger og bidrar til økt prestasjonsevne. Et viktig bruksområde er den skadeforebyggende effekten man får når beskytterne brukes før trening og stevner. Stråling innebærer at en varmekilde utstråler varme som treffer en annen flate og varmer opp denne.

Back on Tracks produkter arbeider med strålevarme og stenger ikke varmen inne med isolering. Dette gjør at beskytterne kan ha pustefunksjon samtidig som varmeenergien i kroppsvevet øker.

Mennesker og dyr utstråler kroppsvarme både ved hvile og aktivitet. Men ved hvile er utstrålingen mindre enn når kroppen arbeider.

Råd om bruk av Back on Track®

Vennligst les nøye både rådene om bruk og vaskerådene før du bruker produktet.

Alle Back on Track-produkter skal tas i bruk gradvis. Bruk produktet maks. 4 timer de første 2–3 dagene. Kroppen får da muligheten til å venne seg til den virkningen som stoffet gir.

Grunnen til at vi anbefaler at man innleder med maks. 4 timers bruk, er at en del mennesker opplever smerter i begynnelsen. Hos hest og hund ytrer det seg som hevelse. Det kommer av det økte blodomløpet, hvilket faktisk er et godt tegn på at det keramiske stoffer virker. Smertene eller hevelsen i begynnelsen kan oppstå allerede etter en eller noen få timers bruk. Man bør da la være å bruke produktet mer den dagen og isteden introdusere det mer forsiktig og gradvis de følgende dagene.

Etter introduksjonsperioden bør man øke bruken til minst 8 timer per døgn, gjerne lengre. Allerede etter rundt en time oppleves ofte en positiv virkning på stramme muskler og stive ledd. Mer hardnakkede tilstander kan trenge flere dager, opptil 10–20 dager, før man oppnår ønsket resultat.

Etter de innledende 2–3 dagene er det viktig å fortsette å bruke produktet intensivt i minst 10, gjerne 20 dager, før man vurderer effekten. Ettersom det keramiske stoffet reflekterer mer av kroppens varmestråling når vi beveger oss, blir effekten størst om vi bruker produktet mens vi er aktive. Men Back on Track virker også ved hvile, også når vi sover.

Fortsett å bruke produktet etter det mønsteret du selv kommer fram til, eller bruk det i to uker og ta en pause den tredje uka for å unngå tilvenning. Følsomheten for slik tilvenning er individuell. For maksimal nytte må det keramiske stoffet være i direkte kontakt med huden (om nødvendig kan et tynt bomullsstoff legges imellom).

Merk: Vær forsiktig ved samtidig bruk av liniment eller liknende, siden virkningen da forsterkes.

Produktet skal bare brukes i samsvar med instruksjonene. Rådfør deg med lege hvis symptomer ikke forsvinner. Skal ikke brukes ved graviditet/drektighet.

Spesifikke bruksråd for hest og hund

Vær oppmerksom på at effekten av Back on Track øker ved bevegelse siden kroppsvarmen da stiger. I tillegg til å bruke pads og dekken i stallen kan hesten med fordel få røre seg med Back on Track-produktene på seg. Særlig egnet i denne sammenheng er arbeidsgamasjer, bandasjer, sjabraker, skrittdekken og skrittmaskindekken.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen