Fór og vann

foder_vatten

Hesten er gresseter og i vill tilstand spiser den 16-18 timer i døgnet. Om hesten ikke kan beite døgnet rundt må vi fóre den.

Det finnes ulike typer fór man kan gi; det er grovfór, kraftfór, bløtfór, mineraler og vitaminer. Man må fordele fóringstidspunktene så jevnt utover døgnet som mulig og det bør skje ved minst tre, men aller helst flere, tilfeller.

Tenk på at om du er usikker eller trenger hjelp for å forstå analyseverdiene så er det alltid best å kontakte en fóringsekspert.

Grovfór

Grovfór er hestens viktigste fór, det er også det som hesten skal ha størst mengde av. Hør, høysilage og ensilage er vanlige grovfórtyper som du kan gi hesten. Høyet skal være grønt og bladrikt, lukte godt og ikke støve. Når du beregner mengden hesten skal ha, regn med minst 1 kr tørrstoff per 100 kg hest og døgn*. Ettersom høyet inneholder en liten mengde vann så bruker man å regne med 1,2 kg høy/ 100 kg hest og døgn. For å regne ut hestens kroppsvekt på en enkel måte finnes det spesielle vektbånd, som du måler rundt hesten i gjordleie. På vektbåndet kan du lese av vekten på hesten.

For at hesten skal få i seg alt den trenger er det viktig at man analyserer grovfóret og beregner en korrekt fórplan med hjelp av resultatet. Ett bra grovfór kan være fullt tilstrekkelig som eneste fór om du ikke har unghest, drektig eller hest med føll ved fot, eller trener veldig mye. Derimot må du komplettere med kraftfór om ditt grovfór inneholder for lite av noe. Det finnes en mengde ulike kraftfór som har ulikt innhold og dermed gir ulik effekt.

Det er viktig å vite at en høysilageball/ensilageball har en begrenset holdbarhet beroende på for eksempel temperatur, tørrstoff og ballestørrelse. Konserveringen i ballen opphører når den er åpnet, og fóret kan bli dårlig.

Kraftfór

Kraftfóret er et kompletteringsfór og hvordan kraftfór du skal velge kommer an på analysen av grovfóret, og hvordan hest du har og dens bruksområde. Er hesten pigg eller lat, har den vanskelig for å legge på seg, en den litt for rund, trenes den mye, er det en unghest som vokser, er den drektig og dier? Mye kan påvirke!

Eksempler på kraftfór kan være havre, korn, hvetekli og diverse ferdigblandinger, visse i pelletert form.

Bløtfór

Betfór og gulrøtter er to eksempler på bløtfór. Betfór er et restprodukt etter fremstilling av soukker. Det inneholder mye sukker som gir energi og fin pels. Betfór kan også være en fin måte å holde i gang magen til hesten på. Det skal alltid bløtlegges og få svelle ordentlig innen det gis til hesten, ellers risikerer man forstoppelse og kolikk. Gulrøtter inneholder karoten som omdannes til vitamin A. Gulrøtter kan gis både som ferske eller tørkede. Gir du hesten tørkede gulrøtter skal de og bløtlegges innen fóring.

Mineraler, vitaminer og salter

Gjennom å anvende din fóranalyse får du vite om og hvor mye vitaminer og mineraler du trenger å komplettere fórplanen med. Salt er noe som hesten trenger kontinuerlig, mengden varierer etter anstrengelse og varme. Derfor skal hesten alltid ha fri tilgang på saltstein.

Vann

Hesten må ha fri tilgang på vann og en hest kan drikker opptil 50 liter per døgn. Drikker hesten din ut av et automatisk drikkekar er det viktig med god flyt på vannet, det skal minst gi 6 liter per minutt. Fylles det for langsomt kan hesten slutte å drikke før den egentlig har fått i seg den mengden som den skulle hatt. Generelt drikker hester bedre og mer villig ut av en vannbøtte enn et drikkekar, men det er mer jobb å fylle vannbøttene og passe på at det alltid finnes vann der. Får ikke hesten fri tilgang op vann så er risikoen stor for at den rammen av for eksempel forstoppelseskolikk.

Tips!

Sjekk www.hastsverige.se. Der kan du også få gratis hjelp med fórplanutregning.

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen