Slik fungerer hesten

sa_fungerar_hasten

Hesten er et flokk- og fluktdyr, det innebærer at flokken er veldig viktig for hesten, det er noe som vi kan dra nytte av gjennom å bli en del av flokken – hestens leder.

At hesten er et fluktdyr innebærer at den helst flykter hvis den blir redd. Fluktinstinktet er sterkt hos hesten og det er noe du bør kjenne til for at håndteringen av hesten skal bli så sikker som mulig.

Å være leder innebærer ikke at du skal være tøff og hardhendt men at du skal være tydelig, bestemt og konsekvent for å vinne hestens fortrolighet og tillit. Har hesten en rolig og trygg leder i deg som signaliserer at saker og ting er ok, så kan man få hesten til å rolig akseptere det den først ble redd for. Straff aldri en hest som blir redd, da forsterker du bare det ubehagelige og da får du et enda større problem enn det kanskje var fra begynnelsen.

Hestens sanser er meget velutviklet

Synet

Ettersom hestens øyne sitter på hver side av hodet har den et veldig stort synsfelt, men den har derimot ingen direkte skarpsyn. Det er for at den lett skal oppdage farer både på lang og kort hold i ulike retninger. Dette kan sammenlignes med f.eks en løve som er et rovdyr, de har øynene plassert midt fremme på hodet og deres skarpsyn er veldig godt det for at de skal kunne fokusere på sitt bytte og felle det.

Lukt

Hester har en meget bra luktesans. Det kan vi blant annet se på hoppen som kjenner igjen sitt føll på lukten eller om vi har blandet i noe nytt i maten så kan man se at hesten reagerer før den i det hele tatt har smakt. Luktesansen er også en måte for hestene å kommunisere da de ofte har en rask nese-mot-nese-kontakt når de treffes. Hvis du treffer en ny hest er det ikke uvanlig at den lukter veldig lenge og vel på deg for på den måten kjenne etter hvem du er. Det er takket være lukten at hester mange ganger kunne oppdage farer og rovdyr når de levde ville og på den måten komme seg i sikkerhet og overleve. Blåser det mye har hester vanskeligere for å skille ut lukter og det kan være en årsak til at hesten blir mer urolig og mer tilbøyelig for flukt, da deres instinkt sier til dem at de ikke kan kjenne vitring av eventuell fare i god tid.

Smaken

Smaken er intimt forbundet med luktesansen. Vil du introdusere noe nytt kan det være bra å venne hesten til den nye smaken. Dette kan være bra å tenke på hvis du har en hest som drikker dårlig på stevner fordi vannet smaker annerledes. Da kan du venne den til at du blander eplesidervingjær i vannet og på den måten kommer vannet til å smake mer likt både hjemme og borte.

Hørselen

Hesten hører ekstremt bra. Den kan oppfatte både høyere og lavere toner enn det vi mennesker kan oppfatte. Den kan lee på ørene uberørt av hverandre og på den måten fange opp lyd fra ulike hold og lokalisere hvor de kommer fra. Med ørene viser også hesten om den er nysgjerrig, redd eller sint.

Følelse

Hesten er mest følsom på hodet, med hjelp av følehårene som sitter på mulen og øynene så kompenserer den i blant annet det begrensede synsfeltet som hesten har midt fram. Følehårene på mulen /leppene gjør også at hesten kan skille mat fra annet. Du må aldri klippe børt disse hårene.

At hesten er følsom i huden forstår du hvis du tenker på hvor mye hester reagerer hvis en flue setter seg på dem. Dette kan være noe å tenke på ved din håndtering av hesten, iblant kanskje vi tar i unødig mye når det kanskje holder med et lite trykk.

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen