Merking av ridehjelmer

markning_av_hjalmar

En ridehjelm kan være merket med ulike sikkerhetsmerker. Eksempler på merkinger kan væra EN1384, PAS 015, Snell, VG1.01040 osv.

Hööks selger bare godkjente hjelmer.

Merkingen EN1384, som er utarbeidet av EU, er nå under omarbeiding. Frem til den nye versjonen er klar, gjelder en midlertidig standard som heter VG1 01.040.

Forandringer

Forskjellen på den nye midlertidige standarden og den gamle ligger hovedsakelig i tre punkter:

  • Bedre evne til å ta opp støt
  • Bedre evne til å motstå støt fra siden (det er vanskeligere å trykke hjelmen sammen «fra øre til øre»)
  • Høyere krav til hardhet, slik at spisse objekter har vanskeligere for å trenge gjennom f.eks. ventilasjonshull.

Det er ikke klart når den nye standarden blir klar. Det har imidlertid kommet et forslag som nå er ute på høring.

Ifølge EU er det tillatt å selge en hjelm som er merket med EN1384, såfremt den er produsert senest 4. november 2014. Det er heller ikke noe problem å ri eller konkurrere med en slik hjelm. Vær likevel oppmerksom på at reglene for konkurranser blir endret fra 31. desember 2017. Da er det ikke lenger tillatt å konkurrere med en slik hjelm Da må den være merket med VG1, PAS015, Snell eller den nye standarden (som vi ennå ikke vet hva vi skal hete).

Generelt sett stiller forsikringsselskaper ingen krav til typegodkjennelse av hjelmer, men for sikkerhets skyld kan det være lurt å kontakte forsikringsselskapet ditt for å få mer informasjon.

Kravene hos rideskoler kan variere. Spør rideskolen din om de har regler for dette. Det svenske rytterforbundet har bestemt at hjelmer som oppfyller aktuelle krav, skal bæres så lenge rytteren sitter på hesteryggen eller kjører, så lenge aktiviteten foregår innenfor forbundets virksomhet.

Det finnes ingen lov om at du må ha hjelm på når du rir privat, men dette er selvfølgelig å foretrekke.

Noen tips

  • Kjøp aldri en hjelm "du skal vokse i". En hjelm skal sitte godt på helt fra begynnelsen.
  • Bruk alltid hakeremmen, og spenn fast hjelmen ordentlig.
  • Ifølge anbefalinger fra det svenske konsumentverket skal man kjøpe ny hjelm hvis den har vært med på «et hardt fall, og den har dempet fallet».
  • Bruk også hjelm ved longering, kjøring, tømmekjøring eller løshopping.
  • Aldri kjøp en brukt hjelm. Du vet aldri hva den har vært med på.
  • Generelt anbefales det at du bytter hjelm hvert tredje til femte år.

TV-doktoren Göran Sjönell (ifølge Agria) forteller følgende om hjerneskader:

"En skadd hjerne kan – til forskjell fra andre organer – ikke repareres. I dag kan legene utføre avanserte operasjoner og ta bort eller erstatte mange skadde organer. Hjernen kan man derimot ikke erstatte. En lett hodeskade kan gi men resten av livet. Derfor er det viktig å beskytte hodet med en hjelm."

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen