Å gjerde riktig

Når du skal velge gjerde er det lurt å tenke seg om både en og to ganger. Hvordan gjerde skal du ha, skal det være mer eller mindre vedlikeholdsfritt, finnes det strømtilkobling i nærheten?

Elektriske gjerder finnes som tråd, bånd og tau. For luftegårder til hest bruker man to eller tre tråder/bånd/tau i ca 60, 90 og 120 cm høyde. Disse gjerdene er pratiske og lette å sette opp med plaststolper og/eller impregnerte trestolper.

Plastgjerder er ofte så å si vedlikeholdsfrie. Det som er viktig å tenke på er at om man velger plast og vil at de skal se fine ut, må man velge et gjerde av UV-bestandig plast.
Kvaliteten på plast varierer svært mellom ulike fabrikat og modeller, forsikre deg om at plasten er av god kvalitet og tåler kulde så den ikke sprekker. Det finnes også plastgjerder med metalltråder som man da kan koble strøm på.

Tregjerdet krever ofte en del vedlikehold, men det finnes ulike tresorter som minsker vedlikeholdsbehovet. Har man malte eller impregnerte gjerder må de behandles igjen etter noen år. Kompletter gjerne tregjerdet med en strømtråd på innsiden slik at hesten ikke gnager på treverket.

Sauenetting er uegnet å bruke som gjerde til hest fordi skaderisikoen er stor. Piggtråd ble 1. januar 2010 ulovlig å bruke som hestegjerde.

Hvordan man skal gjerde kommer av på hvordan gjerdetype man har valgt. Uansett hvordan type er det viktig å velge produkter av god kvalitet på alt fra tråd, stolper, isolatorer og aggregat. Bra kvalitet gir en lenger levetid og øket sikkerhet.

Skal du lage en permanent luftegård bør du anvende trykkimpregnerte stolper eller stødig stolper i god plastkvalitet. Stolpene bør være minst 150 cm høye. Avstanden mellom stolpene kommer litt av på hva man gjerder med. Tråd og lignende bør ha 4-6 meter mellom stolpene, bruker du plast eller treplanker er det naturligvis lengden på plankene som bestemmer lengden. Hjørnestolpene får gjerne være både lengre og kraftigere ettersom hjørnene utsettes for stor belastning. Derfor kan det også være gunstig å sette ned ekstra støtter mot disse stolpene slik at de står stødig.

Skal det gå flere hester i samme luftegård er det lurt å ikke lage for trange hjørner slik at ingen hester kan bli innestengt av andre, og bli skadet.

Skal man bruke tråd/bånd/tau og trestolper så må det brukes isolatorer da man ikke skal feste for eksempel tråden rett i stolpen. Trenger man å skjøte tråden underveis skal man bruke spesielle skjøtelåser; man skal ikke knyte tråden da det har lett for at lederne i strømtråden ikke kommer i kontakt med hverandre. De kan og bli skadet slik at strømmen ikke ledes som den skal.

Når man lager en grind så finnes det ulike varianter å velge mellom, alt fra et enkelt grindhåndtak som man lett fester strømtråden i, til ferdige elastiske grindsystem. Det er viktig å kjenne til at om man velger en såkalt fjærgrind, som har et håndtak festet til en spiralfjær, er det lett for en hest å feste halen i fjæren, og da kan en risikofylt situasjon oppstå.

Har man valgt et gjerde som skal lede strøm så er det en fordel om det finnes en strømkontakt i nærheten for å koble strømaggregatet til. Om det ikke går finns det også aggregater som er batteridrevne, og det finnes og visse batterier som lades opp med solceller.

Bra å vite

 • Velg tråd/bånd/tau som leder strøm bra. Motstanden angis i Ohm. Motstanden skal være så lav som mulig, jo lavere Ohm desto mer strøm leder tråden.
  • Rettesnor

  • 0,10 ohm/m = meget god ledningsevne
  • 4,0 ohm/m = godkjent
  • 15ohm/m = dårlig.
 • Trenger du et riktig sterkt aggregat skal man velge et aggregat med høy Jouleverdi, da Joule angir energien som aggregatet klarer å lade opp.
 • Har du impregnerte stolper bør du anvende de som er merket med NTR-A, da de klarer påkjenningene både over og under jord bedre.
 • Pass på at du jorder ditt aggregat ordentlig, tenk på at jorden helst skal være så fuktig som mulig, med andre ord bør ikke jordspydet være nær en veldrenert grunnmur.
 • Kontroller at strømtråden er i spenn, og at ikke gress og trær vokser inn i strømtråden. Bruk gjerne en gjerdetester for å se at spenningen er som den skal i gjerdet.
 • 6. Om din luftegård er i nærheten av allmenn vei eller gangsti så skal det finnes varselsskilt om det er det er strømgjerde.
 • Om ikke ditt aggregat er vanntett bør det beskyttes, du kan enkelt lage et lite "hus" som du kan henge aggregatet i.
 • For å beskytte ditt aggregat mot lynnedslag så kan du enkelt montere en lynavleder i nærheten av aggregatet.
 • Hester oppfatter kontrastfarger bedre enn ensfarget, og det bør tas med i betraktningen når man velger strømtråd.

Nyttige mål

 • Stolpene bør være minst 150 cm høye for at du skal kunne feste de ordentlig i bakken. Hjørnestolpene bør være lengre og grovere for å tåle belastningen som blir.
 • Avstanden mellom stolpene ved bruk av strømtråd eller lignende bør være mellom 4-6 meter. Brede strømbånd er følsomme for vind, og da bør man bruke kortere avstand mellom stolpene.
 • Høyden på tråden pleier å ligge på 60,90 og 120 cm høyde, om du bare har store hester holder det med de to øverste.
 • Tent på å lage en "korridor" mellom luftegårdene, eventuelt anvend såkalte y-stolper, så ikke hestene fra ulike luftegården kan komme nær hverandre.
 • Skal du lage beiteområder, regn med ca 1 ha per hest.

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen