Forsikringer

forsakringar

Skal du begynne eller rir du allerede er det viktig at du har kontroll på din egen forsikring.
Som rideskole- eller privatrytter er det ikke alltid sikkert at du er forsikret via din rideklubb. Har du allerede en ulykkesforsikring, kontroller at den også dekker ved ridning. Det er ikke alle forsikringer som gjør det.

En del tenker at de skal spare penger på å ikke forsikre sin hest, men å ikke forsikre sin hest kan i verste fall bli en kostbar historie. Hvilket selskap og hvilken type forsikring du skal velge finnes ikke generelt svar på. Synes du det er vanskelig, spør andre hva de har av forsikring og kontakt siden de ulike selskap for å få informasjon og råd.

De vanligste hesteforsikringstypene er livs- og veterinærforsikringer.

  • En livsforsikring kan gi erstatning hvis hesten skades så hardt at den dør eller at den er så syk at veterinæren anser at den bør avlives.
  • En veterinærforsikring kan gi en viss erstatning for utlegg ved veterinærbehandling. Veterinærutgifter er generelt ganske dyrt, særskilt hvis du ikke har forsikring da du som hesteeier må stå for hele kostnaden, i motsetning til menneskeverden, som er subsidiert via skatten.

Det finnes også en del tilleggsforsikringer f.eks foster- og føll-, avbruddsforsikring (for virksomhet) med mer. Noen forsikringer har også en forsikring som innfatter personulykke som hesten forårsaker.

Her er eksempler på hesteforsikringsselskap

  • Agria, www.agria.no
  • Gjensidige, www.gjensidige.no
  • If, www.if.no

Spara

Ingen produkter stemmer overens med den valgte filtreringen